Primeri uporabe EIB za ind. hiše

Z dodatno kontrolo prisotnosti na delovnem mestu lahko v stavbi z EIB sistemom prihranimo do 50% energije (podatek 50% je že konkreten, ne le primer na papirju). To je pa podatek, ki pove veliko in ki hitro vrne potrebno investicijo.

Kontrola prisotnosti se izvede senzorsko ali s kartico in čitalnikom kartic pri vratih. Izvedba s senzorjem omogoča istočasno tudi vzdrževanje konstantne svetlobe. Čitalnik kartic pa daje ustrezen signal za ogrevanje in razsvetljavo kakor tudi za evidentiranje delovnega časa.

V poslovnih prostorih je pomembna primerna osvetlitev. Tako želimo v smeri globine prostora (proč od okna) bolj osvetljevati in obratno. To krmiljenje je z EIB sistemom enostavno rešljivo.

V večjih objektih je želja spremljati in upravljati razne naprave pripeljala do centralnega nadzornega sistema, kjer se ti podatki lahko prikažejo v tekstovni ali grafični obliki. Na tekstovnem ekranu se lahko prikažejo funkcije v več nivojih. Pri tem se prikaže stanje elementa (vklop ali izklop), ki hkrati omogoča upravljanje. Smisel takega nadzora se kaže v vklapljanju naprav po izbranem urniku, ker se z analizo dogodkov v nekem objektu lahko pride do zakonitosti, ki se ciklično ponavljajo. Pri tem moramo pa imeti proste roke za razne spremembe in EIB nam vse to omogoča.

Sodobni, večji nadzorni sistemi omogočajo istočasno spremljanje video slike iz kamer na istem ekranu PC-ja kot tudi sliko tlorisov posameznih etaž z grafičnim prikazom stanja luči, žaluzij, vrat, požarnih loput ter z možnostjo upravljanja z njimi.

V velikih objektih prihaja tudi do povezovanja EIB sistema z večjimi sistemi, za kar so izdelani posebni elementi, ki se programirajo s strani obeh sistemov in ni izgub ali podvajanj informacij. Taki elementi (primer je DP/EIB Link za povezavo EIB sistema s PROFIBUS omrežjem) so primerni za povezavo med industrijskim in poslovnim delom objekta. Tako je možno odpiranje strešnih kupol in razsvetljavo vezati na delovanje proizvodne linije, pri čemer bo senzor dežja v primeru poletne nevihte sam zaprl strešna okna. Možnosi takih povezav so odprte in kažejo na odprtost EIB sistema, na njegovo bodočnost in širino, saj po tem principu deluje najmanj 110 proizvajalcev elektro opreme.

Sistem EIB je za nove poslovne stavbe obvezna oprema, če je za individualne hiše to še neko udobje, varnost.

V Sloveniji se je v času dveh let in pol z EIB sistemom opremilo že več kot 20 objektov, ki so večinoma poslovnega namena, vendar se pripravljajo tudi objekti individualne gradnje, kjer je oprema prostorov zahtevnejša.

Related Posts

Dodaj odgovor